Kerstin Bergemalm-Rynell

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
SökordNarkosgaser, PAH-er, VOC-ar, kemiska analyser,

Personlig hemsida www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/Personal/Kerstin_Bergemalm-Rynell/