Thomas Appelqvist

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
SökordVedsvamp, ekologi, populationsstrukturer, granskog, artdiversitet, skoglig kontinuitet, spridning

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/thomas_appelqvist/