Tommy Gärling

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionNationalekonomi med statistik
Avdelning
SökordBeslutsfattande, ekonomiska styrmedel, personresor

Hemsida Göteborgs universitet, på engelska psy.gu.se/english/staff?languageId=100001&userId=xgarto