Philip Linné

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
Doktorand
Sökordsjöfart, luftutsläpp, havsmiljöskydd, SOx och NO

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska law.handels.gu.se/forskning/forskarutbildning/doktorander/philip-linne
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska law.handels.gu.se/forskning/forskarutbildning/doktorander/philip-linne