Anders Tengberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
Avdelning
SökordMarin kemi, biologi och geologi; kemiska utbyten mellan sediment och vatten; porvatten profiler; djuphavs och kustnära; abyssal; botten landare; bentiska kammare; gel peeprar; Skagerrak; Weddell havet; Sibiriska shelfen; Arktis; Medelhavet; Gulf of St Lawrence

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xtenga
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxtenga&userId=xtenga