Carolin Rutgersson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiomedicin
AvdelningInfektionssjukdomar
Sökordantibiotika, resistensutveckling, avloppsrening, produktion av generiska läkemedel, mikromatris

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska biomedicine.gu.se/personal/avd-for-infektionssjukdomar?userId=xrutca#tabContentAnchor2