Lena Gipperth

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
Sökordmiljörätt

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska law.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xgiple
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska law.handels.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Flaw.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxgiple&userId=xgiple