Anna-Karin Björsne

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Doktorand
Sökordbiogeokemi, lustgas (N2O), kvävecykeln, stabila isotoper

Personlig hemsida www.gvc.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xbjorx