Erik Sterner

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Doktorand
Sökordklimatförändringar, klimatmodeller, SLCF, Black Carbon

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/erik-sterner.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/erik-sterner.aspx