Mikael Karlsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningIndustriell materialåtervinning
Doktorand
SökordFärgavfall, Titandioxid, Återvinning

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/kx02kami.aspx