Julia Hammes

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
Doktorand
SökordSOA, atmospheric chemistry, mass spectrometry

Personlig hemsida www.cmb.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xhammj