Anna Hedenrud

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Doktorand
Sökordlustgas, N2O, bioenergi, Salix, slam, gödsling, kammare, eddy covariance

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/om-institutionen#tabContentAnchor2
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/om-institutionen#tabContentAnchor2