Anders Blomberg

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMikrobiologi
Sökordmarin, jästsvampar, havstulpan, genom-sekvensering, osmoreglering

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xbloan
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxbloan&userId=xbloan