Anders Blomberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMikrobiologi
Sökordmarin, jästsvampar, havstulpan, genom-sekvensering, osmoreglering

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xbloan
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxbloan&userId=xbloan