Hanna Landquist

HögskolaChalmers
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningGeologi och geoteknik
Doktorand
SökordRisk assessment, shipwrecks, oil

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/hanna-landquist.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/hanna-landquist.aspx