Hanna Holmquist

HögskolaChalmers
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk miljövetenskap
Doktorand
Sökordekotoxikologi, fluorerade kemikalier,PFAS, miljöriskbedömning, livscykelanalys, LCA

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/andhann.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/andhann.aspx
Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/andhann.aspx