Artem Matyskin

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKärnkemi
Doktorand
Sökordradium, thermodynamics, nuclear, solubility, co-precipitation, extraction, ropository

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/matyskin.aspx