Emma Andersson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
Doktorand
Sökordkemisk transport modell, MATCH, evaluering, A-train, spårgaser, partiklar

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/emmaan.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/emmaan.aspx