Maria Håkansson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionData- och informationsteknik
AvdelningInteraktionsdesign
Sökordhuman-computer interaction, interaction design, sustainability, simple living, everyday computing, critical and reflective design.

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/maria-hakansson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/maria-hakansson.aspx