Linnéa Lillienberg

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökordorganiskt damm; exponeringsbestämningar; provtagningsmetoder; analys; astma; luftvägsbesvär; epidemiologi; oorganiskt damm;

Personlig hemsida www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xlilli&departmentId=035510