Bo Strandberg

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
SökordVOC, POP, organiska miljöföroreningar, passiva provtagare, diffusionsprovtagare, PAH, PCB, personlig exponering, exponering, persistenta organiska ämnen

Personlig hemsida www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/Personal/Bo_Strandberg/