Anna Kaczorowska

HögskolaChalmers
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Sökordurban design & planering, markanvändning, urban resiliens, ekosystemtjänster, urbana godstransporter

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/anna-kaczorowska.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/anna-kaczorowska.aspx