Simon Isaksson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningTeknisk ytkemi
Doktorand
SökordVatten, Vattenrening, Avloppsrening, Filter, Nano, Avsaltning, Biomimetik, Lipid, Aquaporin, Kiseldioxid

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/isakssos.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/isakssos.aspx
Personlig hemsida www.maresearch.se/member/simon-isaksson/