Hampus André

HögskolaChalmers
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Doktorand
Sökordcirkulär ekonomi, ekologisk ekonomi, industriell ekologi, kritiska material, knappa material, resurseffektivitet, kritikalitetsbedömning, LCA.

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/hampus-andre.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/hampus-andre.aspx