Hampus André

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Doktorand
Sökordcirkulär ekonomi, ekologisk ekonomi, industriell ekologi, kritiska material, knappa material, resurseffektivitet, kritikalitetsbedömning, LCA.

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/hampus-andre.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/hampus-andre.aspx