Jens Nordmark

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningFysikalisk kemi
Doktorand
SökordFysikalisk kemi, Artificiell fotosyntes, Solenergi

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Jens-Nordmark.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Jens-Nordmark.aspx