Florence Pendrill

HögskolaChalmers
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Doktorand
SökordMarkanvändning, tropisk avskogning, GIS

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/florence-pendrill.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/florence-pendrill.aspx