Frans Olofson

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordstadsklimatologi, värmelagring, fjärranalys, aerosoler

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska gvc.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xolofr
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska gvc.gu.se/english/personnel?languageId=100001&userId=xolofr