Hannes Falk Windisch

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
Doktorand
SökordMaterialkemi bränslecell fastoxidbränslecell oxid korrosion material stål

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/hannes-windisch.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/hannes-windisch.aspx