Peter Velin

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningTeknisk ytkemi
Doktorand
SökordKatalys, metan oxidering

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/welin.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/welin.aspx