Klas Grinell

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionLitteratur, idéhistoria & religion
Avdelning
Sökordantropocentrism, antropocen, muslimskt miljötänkande, miljöhistoria, museers utställande av miljöfrågor

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska lir.gu.se/om-oss/personal?userId=xgrikl
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska lir.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xgrikl