Gró Einarsdóttir

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionPsykologiska institutionen
AvdelningMiljöpsykologi
Doktorand
Sökordpsykologi, beteende, motivation, sido-vinster, klimatförändringar, motstånd, framtidsvisioner, upplevd likhet mellan arter

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska psy.gu.se/personal?userId=xeingr
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska psy.gu.se/english/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fpsy.gu.se%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxeingr&userId=xeingr