Pär Johansson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningByggnadsteknologi
Sökordbyggnad, energieffektivisering, tilläggsisolering, superisolering, VIP, aerogel, fukt, värmelager, fasändringsmaterial

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/par-johansson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/par-johansson.aspx