Erika Ramos

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionPsykologiska institutionen
AvdelningMiljöpsykologi
Doktorand
Sökordenvironmental psychology, mobility, sustainable transportation

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska psy.gu.se/personal?userId=xramor
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska psy.gu.se/english/staff?languageId=100001&userId=xramor