Olivia Langhamer

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordkollisionsrisker, populationsändringar, biodiversitetsdynamik, påväxt, artificiel reveffekt, marina skyddsområden

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/olivia-langhamer.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/olivia-langhamer.aspx