Wolmet Barendregt

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionTillämpad informationsteknologi
Avdelning
SökordIT, barn, participatory design, utvärdering

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska ait.gu.se/om-institutionen/avdelningen-for-larande--kommunikation-och-it/personal?userId=xbarwo
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska ait.gu.se/english/about-us/division-of-learning--communication-and-it/staff?languageId=100001&userId=xbarwo