Maria Edström

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJournalistik, medier och kommunikation
Avdelning
Sökordgenus, jämställdhet, medier,yttrandefrihet, journalistik, medierepresentationer,äldre i medierna, ålderism

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska jmg.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xedstm
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska jmg.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xedstm