Hanna Martin

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningEconomic Geography
Sökordeconomic geography, regional development, geography, grand challenges, socio-technical transitions, innovation systems, innovation policy, food industry, forest industry, bioeconomy

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska www.kau.se/personal/hanna-martin
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska www.kau.se/personal/hanna-martin