Dragana Davidovic

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
Doktorand
SökordMiljöpolitik, styrmedelsacceptans, miljöskatter, klimatförändringar, tillit, korruption

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska pol.gu.se/om/personal?userId=xdavdr
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska pol.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xdavdr