Dragana Davidovic

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
Doktorand
SökordMiljöpolitik, styrmedelsacceptans, miljöskatter, klimatförändringar, tillit, korruption

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska pol.gu.se/om/personal?userId=xdavdr
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska pol.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xdavdr