Ingrid Martins Holmberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKulturvård
Avdelning
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xmarin&departmentId=013016
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.conservation.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xmarin