Agneta Sjöberg

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionKost- och idrottsvetenskap
Avdelning
Sökordmåltidsutveckling, järnets biotillgänglighet, järnbrist, skolmåltid, folkhälsa, nutrition, barnfetma

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska iki.gu.se/om-iki/personal?userId=xsjoag