Mairon Bastos Lima

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
SökordMat, Skog, Tropikerna, Markanvändning

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/mairon-bastoslima.aspx
Personlig hemsida mgbastoslima.com