Erik Mägi

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
Doktorand
SökordFamiljerätt, juridik, föräldraskap, rättslig design, normkritik, intersektionalitet, genus, queer, familj

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska law.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xmagie
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska law.handels.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Flaw.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxmagie&userId=xmagie
Personlig hemsida www.linkedin.com/in/erik-m%C3%A4gi-648b0ba4/