Kristoffer Ekberg

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningTeknik, vetenskap och samhälle
SökordMiljöhistoria, politisk historia, sociala rörelser, utopi, modern historia, klimatförnekelse

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/kekberg.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/kekberg.aspx