Kristoffer Ekberg

HögskolaChalmers
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningTeknik, vetenskap och samhälle
SökordMiljöhistoria, politisk historia, sociala rörelser, utopi, modern historia, klimatförnekelse

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/kekberg.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/kekberg.aspx