Robin Biddulph

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningKulturgeografi
Sökordland rights, food waste, tourism, uneven Development, tenure conversions, right to buy, livelihoods,

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&userId=xbidro
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&userId=xbidro
Personlig hemsida https://scholar.google.com/citations?user=LooNTisAAAAJ&hl=en