Karl De fine licht

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningTeknik, vetenskap och samhälle
Sökordetik, social hållbarhet, stadsutveckling, AI,

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/karlpe.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/karlpe.aspx