Lena Andersson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSocialt arbete
AvdelningAnnan
SökordPsykisk ohälsa, hälsa-och sjukvårds access, mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska socwork.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xalens
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska socwork.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fsocwork.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxalens&userId=xalens