Ana Gil Solá

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningKulturgeografi
Sökordvardagsliv, rörlighet, tillgänglighet, pendling, genus, social hållbarhet, planering

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/anagilsola
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/anagilsola