Karin Färnevik

HögskolaChalmers tekniska högskola
Institution
Avdelning
SökordKunskapsutbyte, mäklare/brokers, pilotprojekt, tid, energieffektivisering av byggnader, projekt, fallstudie

Personlig hemsida -