Karin Färnevik

HögskolaChalmers tekniska högskola
Institution
Avdelning
SökordKunskapsutbyte, mäklare/brokers, pilotprojekt, tid, energieffektivisering av byggnader, projekt, fallstudie

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska chalmersprofessional.se/sv/content/karin-farnevik
Personlig hemsida -