Nils Björling

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
SökordUrban Planning, Urban design, Urban rural conflicts, uneven geographic development, urban ecologies

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/nilbjo98.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/nilbjo98.aspx