Björn Johansson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningProduktionssystem
Sökord3D visualisering, livscykelanalys, flödessimulering, hållbara produktionssystem

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/bjorn-johansson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/bjorn-johansson.aspx