Stig Montin

HögskolaGöteborgs Universitet
Institution
Avdelning
SökordLokaldemokrati, delaktighet, kommuner, klimatpolitik, nätverk, civilsamhälle

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.spa.gu.se/om_institutionen/personal/larare_forskare/Stig_Montin/
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.spa.gu.se/english/about/Staff/researchers_teaching_staff/stig-montin/